Aanmelden

Zeker in deze tijd van bezuinigingen op de zorg is het fijn donateurs te hebben die ons jaarlijks of maandelijks een bedrag overmaken. Als u daarvoor voelt, dan kunt u dat met onderstaand aanmeldingsformulier kenbaar maken. Alvast hartelijk dank!

Het bedrag kunt u overmaken naar rekeningnummer NL27INGB0004091964 tnv St.Vrienden van Nieuw Buitenzorg te Leiderdorp.

Advertenties