Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Nieuw Buitenzorg bestaat uit 7 vrijwilligers. Zij ontvangen geen geldelijke beloning en geen vacatiegelden.

De Stichting heeft geen medewerkers in dienst en huurt ook geen externen in.

Zoals in de jaarrekeningen te zien is, wordt er incidenteel een bloemetje of een flesje wijn geschonken voor bijzondere verrichtingen of bij een afscheid.

Advertenties