Bestuur

Artikel 4 van de statuten luidt:

  1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste vijf en ten hoogste negen leden.
  2. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd met inachtneming van het navolgende:
    a. tenminste twee leden worden benoemd op voordracht van de wettelijke vertegenwoordigers van cliënten van “Nieuw Buitenzorg”;
    b. tenminste één lid wordt benoemd uit de medewerkers van “Nieuw Buitenzorg”  op voordracht van de locatiemanager van “Nieuw Buitenzorg”;
    c. één lid wordt benoemd op basis van zijn/haar maatschappelijke functie en/of affiniteit voor mensen met een handicap en wonende in Leiderdorp of directe omgeving.
    De meerderheid van het bestuur dient bij voorkeur te bestaan uit leden sub a genoemd.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter: mw. J.M. Rasser-van Hemert
Secretaris: mw J.M. Rijnsburger-Jonker
Penningmeester: mw. C.C.L.M. Dubber
lid: mw. E. de Veld-Wulms
lid: mw. J.W. de Roo-Mulder
lid: mw. B.J.G. Odijk-Verhagen
lid: mw. J.A. Lindhout

Advertenties